Kościół

Zbudowany w XV wieku; kilkakrotnie przekształcany w okresie późniejszym. Wieża nadbudowana zapewne w 1 połowie XVII wieku. Sobótki dodane prawdopodobnie w XVIII lub XIX wieku. Ostatnio odnowiony w 1900 oraz 1968 r. pod kierownictwem architekta Juliana Klimka. W tym czasie wzmocniono konstrukcję, wyremontowano wieżę, sobótki oraz pobito ściany i wieżę gontem.
Jest to drewniany gotycki kościół konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Jednonawowy, z węższym prezbiterium przy którym usytuowana jest zakrystia. Nawa otoczona jest z trzech stron sobótkami pod którymi umieszczone są przedsionki. Nad zachodnią częścią nawy znajduje się nadbudowana wieża. Dach siodłowy o jednej kalenicy wsparty na więźbie gotyckiej storczykowej. Wieża o ścianach lekko pochyłych z nadwieszona izbicą nakryta daszkiem namiotowym. W wejściach od pd. zach. portale gotyckie ostrołukowe. Na drzwiach reszty okuć kowalskich, ozdobnych, gotyckich. W tęczy belka o profilowaniu gotyckim. Na ścianach zrębu liczne wyryte inskrypcje i podpisy z XVIII i XIX wieku.