Dawni sołtysi

1945-1947 Ignacy Lis
1947-     ? Władysław Kryczka
              ? Alojzy Kryczka
       -1963 Władysław Bała
1963-1974 Alojzy Kryczka
1974-1978 Maria Pajączek
1978-1979 Jerzy Łabno
1979-1984 Maria Ciężadło
1984-1988 Tadeusz Kula
1988-1994 Tadeusz Kula
1994-1998 Wanda Lis
1998-2003 Wanda Lis
2003-2007 Wanda Lis
2007-2009 Tadeusz Kula
2009-2011 Zbigniew Partyński
2011-2015 Zbigniew Partyński