Turystyka

Zawada jest miejscowością atrakcyjną turystycznie, na co wpływ ma między innymi jej położenie na szczycie Góry Świętego Marcina (384 m n.p.m.)
Znaleźć tu można zabytki (Kościół p.w. św. Marcina Biskupa, Zamek na Górze św. Marcina)oraz miejsca historyczne (Osada wczesnośredniowieczna, Grodzisko). Pochwalić się też może pięknymi krajobrazami i bogatą roślinnością. Doskonały przykład wykorzystania naturalnych walorów terenu stanowi Park linowy.Przez Zawadę prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe wiodące obok zabytkowego koscioła. Osoby poszukujące ciszy i wiejskiego klimatu znajdą tu wspaniałe miejsca do rekreacji i odpoczynku.