Władze

Sołtys - Radny Gminy Tarnów

Zbigniew Partyński

Rada Sołecka
1. Wojciech Cebula
2. Łukasz Tyrka
3. Jerzy Łątka
4. Robert Zima
5. Tadeusz Nowak