Osada wczesnośredniowieczna

Teren, na którym w X - XI wieku znajdowała sie wczesnośredniowieczna osada przygrodowa. Tworzył ją zespół ponad dwudziestu drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarczych rozmieszczonych na powierzchni ok. 0,8 ha.

Jej ślady w postaci 14 domów, kilku otwartych palenisk oraz wyrobów metalowych i fragmentów glinianych naczyń odkryte zostały przez archeologów tarnowskich w 1984 roku.